DENGİZEKLER AİLE TARİHİ

Üyelik Girişi
Takvim
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam12
Toplam Ziyaret67477
Saat

HACI ALİ GALİP DİVANI

Bu sayfada Hacı Ali Galip efendinin şiirlerini yayınlamaya gayret edeceğim.

Bu şiirler iki defterde kayıtlıdır. Birinci defterde olanlar DI, ikinci defterde olanlar ise DII olarak belirtilmiş olup peşinden sayfa numarası ve yanında şiirin ilk mısrası yazılmıştır. (Örnek DII 35s İkinci defterin 35. sayfasındaki şiir)

Şiirlerde koyu renkli mısralar Hacı Ali Galip efendinin yazdıkları, alt satırında parantez içinde olanlar ise bu günkü türkçeye göre açıklamalardır

Okumak istediğiniz şiirin üzerine tıklamanız yeterlidir.

  

DI-173s   Nedir bu güft ü  guy-i çerh-i alem, lafz-ı bi mana

DII-5s       Yek nazarla ey dilara, dağ-dar ettin beni

DI-57s       Ciğer parem, gözüm nuru, Gönül senden geçer sanma

DI/116s    Dil-i uşşak yine oldu güzeller hedefi

DI- 65 s      Düştüm yine hicranına, bir şuh pertev peykerin

DI-122s     Dil hane-i hazinimde bugün gör ne figan var

DI-118s    Bu dil-i siyah bahtım, yine başka hale düştü

DI-195s    Değiştim tac-u tahtı şah iken fakre geda oldum

DI-94s      Vech-i pakin  çeşmime Yarabbi seyrangah kıl

DII-3s       Eyle yarabbi beni lutfunla sen benden halas

DII-78s     Cemalin Yusuf-i kübra dil-i zarım Züleyhadır

DI-188s     İştiyak-ı yari tahrik ettirir avaz-ı ud

DII-202s    Zülfü siyahın ey dost her kim ki mail oldu

DI-84s       Bihamdillah hayalin, dilde ağyar-ı unutdurdu

DI-104s     Ben şarab-ı layezalinin müdam mahmuriyem

DII 36s       Bugün cam-ı visal ile serapa mest-i bihuşum

DI-86s        Söyleme dildardan gayrı kelam ey mutriba

DI-31s        Perişan hali bu hatır harabın ya resulallah

DI-163       Yine sevda-i dildare, tutuşdum pek fena yahu

DII 8s         Medet ey gönlümün mah-i müniri

DI-105s     Tutulmuş ehli beytin aşkına bülbül Ali söyler

DI-101s     Hasret-i dildarı dil çeke çeke, Bar-ı mihnet içre ezildi kaldı

DII-22s      Ah bir derd-i deva-düşvare oldum ben esir

DII 11s      Saki dem ü devrane, düştü yine bir vay vey

DI 96s       Bir hoşça haber geldi, Aya ne sadadır bu

DI-64s       Bu aşık-ı na çare, bir çare meded ruhi

DII-16s       Dur  kıldı devr-i alem çok safalardan beni

DI-70s       Sahra-yı gurbette tenha kalınca, Enis olur bana hayalin senin 

DI-102s     Tutuştum aşkına bir meh cemalin

DI-119s    Haver-i vahdette hüsnün pertevi kim münceli

K79            Ey muhibb-i sadıkım aç sem-i ihlasın bana

TERCİ-İ BEND  Ey nur-i ali, nur-i sema-yı şerfeyn ah

RUBAI        Bilmem neden aşk enisim oldu